OM TURN

TURN er optaget af -  på den ene side - for vigtigheden af sætte en forretnings strategisk retning for virksomheden, der styrker relationerne til kunderne og dermed virksomhedens brand i markedet. På den anden side, er vi optaget af at knytte strategiudviklingen til de organisatoriske betingelser for at eksekvere på strategien i praksis. Strategien skal være forankret ned i hverdagen, og forandringen skal give mening for den enkelte.

Eksekvering af strategier kræver en forståelse for medarbejders motivation og engagement – og de ledelsesmæssige implikationer heraf - når virksomheder ændrer strategisk retning med betydning for medarbejdernes arbejdsliv.  

I vores arbejde bevæger vi os fra strategiudvikling – på ledelsesgangen – til at identificere de afgørende detaljer, som er nødvendige for at lykkes med områder af strategien, som skal forandres mest eller hvor virksomheden pt. ikke lykkes med den tiltænkte forandring.

SAMARBEJDSFORM - INTERIM

TURN tilbyder at træde til i en midlertidig ansættelse indenfor Customer Relationship Management, Diversitet eller HR-Udvikling. Det betyder konkret, at TURN kan ansættes i en periode, som fx. HR-Chef enten i en virksomhed uden selvstændig HR-afdeling eller i en virksomhed, hvor du pt. mangler en medarbejder i den pågældende funktion.  

SAMARBEJDSFORM - PROJEKT

TURN kan løse konkrete projekter, som din virksomhed ikke har ressourcerne eller kompetencerne til at løse selv.