DIVERSITET - LEDELSE AF KØN

Diversitet i teams reducerer “gruppetænkning”, hvorved teamets evne til at tænke ”ud af boxen” og træffe bedre beslutninger øges.  

TURN er specialiseret i karriereudvikling for kvindelige ledere og hjælper danske og internationale virksomheder med at skabe en forandring henimod en bedre kønsbalance på alle organisatoriske niveauer.  

TURN er involveret i CBS Executive ledelsesprogram "Leading Women”, såvel som skræddersyede workshops og kurser for virksomheder, der har til formål styrke ledelseskulturens evne til at spotte og fastholde talenter af begge køn. Som en integreret del af den proces, udfører TURN en kulturanalyse, dvs. et her og nu billede af barrierer for flere kvinder i ledelse, efterfulgt konkrete forslag til handlinger, som vil styrke pipeline af kvindelige talenter og en bedre kønsbalance på de øverste lederposter.

TURN er også involveret som oplægsholder på konferencer.

CBS Executive den 30. November 2019

CBS Executive den 30. November 2019

Velmente tiltag skal i stedet erstattes af en indsats, der minimerer den bias, som arbejdspladser er præget af. Første skridt er at acceptere, at den eksisterer. Andet skridt er at modvirke den aktivt
— Sara Louise Muhr, Professor CBS og forfatter til bogen ”Ledelse af køn”