Servicetræning og lederuddannelse

Forandringskommunikation kan ikke stå alene. Mellemlederne har centrale roller som forandringsagenter: Træning af strategien i detaljen skal ske i dagligdagen, hvor lederne skal fungere som facilitatorer for forandringsprocessen i den løbende dialog medarbejderne. Lederne skal i forlængelse heraf trænes i at være tydelige i deres lederskab overfor medarbejderne, som skal vide, hvad der bliver forventet af dem. Endelig skal medarbejderne i frontlinjen involveres og trænes i at eksekvere kundestrategien.

 

TURN har 7 års erfaring med design af udviklingsforløb og facilitering af servicekurser og lederuddannelse på CBS Executive.