TEATAK

Netværk opstartes marts 2019

Samtalenetværk om eksistentialistiske dilemmaer som kvinde, leder og karrierevæsen

Vi mødes over en kop te og fordyber os i samtalen for derigennem at finde vores individuelle ståsteder i ledelsesmæssige dilemmaer, som vi befinder os i som ledere, kvinder og karrierevæsener.

TEA TALK d. 7/2 2019: Vi fordyber os i samtalen om grænsen mellem arbejdslivet og privatsværen som leder. Vi diskuterer spørgsmål som: Hvor privat skal man være i sine professionelle relationer? Skal man elske sine medarbejdere?

VANDRING d. 5/4 2019 - 1 dags workshop, Kullen: Vi tager på éndags vandring i skønne omgivelser med tid til refleksion og dialog. Eksempler på tematikker: Navigation i ledelse - og lederrollen. Leder i dit eget liv. Hvor henter du din energi fra?

TEA TALK d. 27/5 2019: Gennem oplæg og samtale sætter vi teologiske begreber som ansvar og skyld på svære situationer, som man som leder kan befinde sig i relationen til kolleger. Gæst: Camilla Sløk, teolog og forsker CBS. . 

TEA TALK d. 3/9 2019: Opgør med den distancerede ledelseskultur. Gæst: Susanne Hermann, forfatter og aktuel med foredraget “Drop Lycra-Management - led efter relationerne”.

TEA TALK 9/19 2019: Back to nature – bæredygtig omstilling of det meningsfulde liv. Gæst: Nette Kierkegaard, Rethink

TEA TALK d. 15/11 2019: Pseudoarbejde. Hvordan fik vi så travlt med at lave ingenting. Gæst: Anders Fogh Jensen, forfatter og filosof.

 

HANDELSBETINGELSER

 

1.For at kunne handle med TURN skal du som minimum oplyse: Navn, Jobtitel, Adresse, E-mailadresse, Telefon-/mobilnummer.

2.Ved tilmelding skal oplyses EAN nr., indkøbsordrenummer eller lignende, hvis dette kræves angivet på fakturaen af din virksomhed. Faktura på den fulde pris udstedes umiddelbart efter tilmelding. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto.

3.Alle priser er inkl. materialer, lokaler og forplejning, men ekskl. moms, overnatning og rejseomkostninger, medmindre andet er anført

4.Din tilmelding er personlig og bindende for 2019 med mindre andet er aftalt skriftligt. Det er ikke muligt med refusion ved sygdom eller anden forhindring til et netværksmøde.

5.Med henblik på at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet i netværket, forbeholder TURN sig ret til at aflyse netværk, events eller kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte.

6.TURN tager forbehold for ændring af datoen for et netværksmøde eller erstatte facilitatorer og undervisere af årsager, der ikke kunne forudses af TURN eller som efter TURN’s vurdering er nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet af undervisningen.

Betingelserne bliver løbende opdateret. Sidst opdateret den 28.11.2018

 

PERSONDATA


Dine data bliver gemt til administration før, under eller efter et kursus, et netværksmøde, en event eller anden begivenhed samt til udsendelse af nyhedsbrev eller lignende kommunikation. Du kan til enhver tid efter endt forløb bede TURN om at slette dine data. Vedr. deling af data:

1.Undervisere og indlægsholdere på TURN’s netværk og kurser vil typisk modtage en oversigt over det specifikke netværksdeltagere indeholdende kun de mest relevante personoplysninger. Formålet med dette er at målrette undervisningen mest muligt til de aktuelle deltagere og derved højne deltagernes udbytte.

2.Det er ligeledes almindeligt, at deltagernes relevante personoplysninger deles med de øvrige deltagere i samme netværk. Formålet med dette vil især være relateret til netværksskabelse.

3.I enkelte tilfælde kan det forekomme, at personoplysninger skal deles med et hotel, flyselskab eller anden tilsvarende ekstern aktør. Her gælder det ligeledes, at kun det absolut relevante personoplysninger vil blive delt.

Betingelserne bliver løbende opdateret. Sidst opdateret den 28.11.2018