ADFÆRDSDESIGN

TURN er optaget af -  på den ene side -  vigtigheden af sætte en forretningsstrategisk retning for virksomheden, der styrker relationerne til kunderne og dermed virksomhedens brand i markedet. På den anden side, er vi optaget af at knytte strategiudviklingen til de organisatoriske betingelser for at eksekvere på strategien i praksis.

Forretningsstrategiske beslutninger knytter sig ofte til en organisatorisk praksis og adfærd, der skal afvikles for at nye praksisser og adfærd udvikles. Derfor er det tvingende nødvendigt, at strategiarbejdet er forankret i en forståelse for den decentrale organisations sammenhængskraft: Den i kulturen iboende forståelse af, hvem vi er, og hvordan vi gør tingene her.

Enhver strategiimplementeringsproces skal designes efter, hvordan strategien forstås og udøves af medarbejderne i praksis. 

Ved brug af kvalitativt feltarbejde tilbyder TURN organisationer ”et sæt briller” til at forstå hvordan strategien forstås og udøves af medarbejdernes i praksis. I vores arbejde bevæger vi os fra strategiudvikling – på ledelsesgangen – til at identificere medarbejdernes handlinger og rationaler. Kan medarbejderne ikke se meningen med den nye strategi sker der i sidste ende ingen forandring.

TURN designer løsninger, der bygger på at forstå medarbejdernes virkeligheder, sætter fokus på kerneopgaven og skabe innovation. Hermed skabes effektive strategiimplementeringsprocesser.    

TURN har gennem egen forskning på CBS udviklet en værktøjskasse, der indeholder både HR- og marketingværktøjer, der skaber et struktureret overblik over de tiltag, hvorved adfærd kan forandres i organisationer.

 
 
Hvis vi skal ændre menneskers adfærd, skal vi ikke forsøge at ændre deres holdninger og vente på, at de ændrer deres handlinger. Vi skal ændre deres handlinger, og vente på, at de former en holdning baseret på deres handlinger.
— Morten Münster